Ilmamäärän mittaus ja säätö

Ilmanvaihtojärjestelmien säätöjen on oltava suunniteltujen arvojen mukaiset. Jos ilmanvaihtojärjestelmän säädöt eivät ole kohdallaan, hyvä ilmanvaihto ei riitä takaamaan hyvää ilmanlaatua.

Ilmamäärien on oltava oikeat, että tiloissa ja huoneistoissa olisi riittävä ilmanvaihto. Epäpuhtaudet, kosteus ja hajut saattavat kulkeutua tiloista toiseen, jos ilmamäärien säädöt eivät ole suunnitelman mukaiset. Ilmanvaihtolaitteistoiden toimivuuden ja hyvän sisäilman kannalta oikeat säätöarvot ovat tärkeimpiä asioita.